Disclaimer

WIJZIJN bouwmanagers streeft er naar dat alle informatie op de website correct is. De gepubliceerde informatie bindt WIJZIJN bouwmanagers echter niet, noch kan WIJZIJN bouwmanagers hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze aan WIJZIJN bouwmanagers zijn verstrekt.

WIJZIJN bouwmanagers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken van deze derden, noch voor de inhoud van deze websites. Niets van deze website mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij WIJZIJN bouwmanagers of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WIJZIJN bouwmanagers.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
+31 (0)38 460 95 57 - info@wijzijnbm.nl

WIJZIJN bouwmanagers
Boerendanserdijk 1

8024 AE, Zwolle

Laatste update: 01-03-2018

bouwprocessen gaan niet over het stapelen van stenen
Webdesign: HPU internet services | Privacy- en cookieverklaring | Disclaimer